Поздравление за права


Поздравление за права

Поздравление за права

Поздравление за права 

на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

news_block_play_icon.jpg

Записване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.

Записването ще става в каб. 221, отдел Студенти, ФМИ както следва: 

  • Първо класиране –  приключило 
  • Второ класиране – от 19 до 21 юли 2017 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.30 ч.
  • Трето класиране – от 26 до 28 юли 2017 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.00 ч.
  • Студенти, които  възстановяват правата си с КСК /кандидат-студентски изпит/ моля да подадат документите си на 11.07.2017 г. в каб.221, отдел Студенти /10.00-12.00 и от 13.30-16.30 ч./

 

Прием във ФМИ 2017/2018 уч.г., ОКС "Магистър"

 , стартира на 24 юли 2017, 00:00 ч.

  • от 24.07.2017 до 28.07.2017 г., приемно време на отдел „Студенти” - 9:30 – 12:00  и  13:30 – 16:30  
  • и от 21.08.2017 до 04.09.2017 г., приемно време на отдел „Студенти” - 9:00 – 12:00  и  13:00 – 16:30

100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки

проф. Ярослав ТагамлицкиНа 11 септември 2017 се навършват 100 години от рождението на големия български математик, обаятелен преподавател, символ  на академизма, член кореспондент на БАН, професор Ярослав Тагамлицки. По този повод Факултетът по математика и информатика 

организира , 15-17 септември 2017, София (ФМИ) и

обявява , която  ще бъде връчена на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”) за показани високи резултати в обучението по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката със срок за подаване на документите 16 юни 2017 г.

Актуално

 

Jul 14, 2017 Jul 12, 2017 Jul 11, 2017 Jul 10, 2017 Jul 10, 2017 Jul 10, 2017 Jul 06, 2017 Jul 05, 2017 Jun 29, 2017 Jun 29, 2017 Jun 29, 2017  
Источник: http://www.fmi.uni-sofia.bg/


Поздравление за права

Поздравление за права

Поздравление за права

Поздравление за права

Поздравление за права

Поздравление за права

Поздравление за права

Поздравление за права